Educació celebra el Dia de la Dona amb la campanya ‘Tots els dies, però també el 8 de març, RqRqR, no pararem fins aconseguir la igualtat!’

17.03.07_ERRE_que_ERRE

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport celebra el Dia de la Dona amb la campanya del Consell Escolar Valencià ‘Tots els dies, però també el 8 de març, RqRqR, no pararem fins aconseguir la igualtat!’, com a colofó de les activitats dutes a terme al voltant de les commemoracions de aquest dia i com a final de la campanya iniciada el 23 de novembre pel Consell Escolar Valencià.

El Consell Escolar Valencià compta amb la col·laboració del Servei de Formació del Professorat i FESORD. L’objectiu d’aquesta campanya és detectar els principals problemes que estan sorgint quant a violència de gènere entre els escolars a partir de les situacions que viuen i plantejar possibles solucions, convertides en recomanacions adreçades a l’Administració.

Així mateix, una altra de les activitats de celebració ha estat la campanya proposada als centres educatius valencians amb el lema ‘Dones admirables’. Cada centre pot enviar una fotografia en format ‘jpg’ acompanyada del text següent: ‘La dona que admire és … perquè …”. Les dones triades poden ser famoses o conegudes i també poden ser dones que pertanyen a l’àmbit familiar o personal i poden participar en aquesta iniciativa tant alumnat, com docents i famílies.

En aquest context, des de la conselleria es vol recordar que en aquest curs s’han posat mesures per aconseguir un dels objectius marcats com a clau per a la legislatura: fomentar l’educació en igualtat i sense discriminacions per raó de gènere.

Una de les principals mesures ha estat la implantació, en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics, de la figura del coordinador d’Igualtat i Convivència.

El coordinador d’Igualtat i Convivència és un docent, designat pel director del centre, amb experiència i formació en el foment de la convivència i en la prevenció i intervenció en els conflictes escolars. El principal objectiu dels coordinadors d’Igualtat i Convivència és que reconeguen el conflicte, siguen capaços d’analitzar-lo i identifiquen les claus per a transformar els centres en espais segurs, així com que planifiquen, desenvolupen i avaluen accions educatives encaminades a detectar, previndre i intervindre davant de l’assetjament escolar. També entre les funcions del coordinador o coordinadora d’Igualtat i Convivència està l’elaboració i desenvolupament del Pla de Convivència del Centre.

A les escoles, aquesta figura compta amb dos hores de dedicació setmanal i està reforçada per un conjunt d’actuacions específiques en aquest àmbit que s’articulen al voltant del Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa (PADIE). Així mateix, es fomenta l’ús del llenguatge inclusiu de gènere. Quant a Secundària, els coordinadors d’Igualtat i Convivència també compta amb una assignació horària corresponent de dos hores lectives setmanals i es fomenta l’ús del llenguatge inclusiu de gènere de manera transversal.

Oferta formativa

Cal destacar que, el passat 28 de gener, va tindre lloc en la sala Nexus de la Universitat Politècnica de València la primera jornada de persones coordinadores d’Igualtat i Convivència, davall el títol ‘Construïm entorns segurs i intervinguem davant de l’assetjament escolar i la LGTBfòbia’, en la qual van participar més de 450 persones entre coordinadors d’igualtat i convivència, equips orientadors, equips directius, tutors i professorat en general.

Així mateix, al llarg del curs s’han realitzat accions formatives específiques per al col·lectiu de coordinadors d’igualtat. La primera d’aquestes sessions va tindre lloc els passats dies 10, 11 i 12 de gener i en aquesta es va abordar el tema de “Dades generals sobre les desigualtats. El feminisme com a solució”.

En el mes de febrer va tindre lloc la segona sessió sota el lema de “Socialització: identitat, rols i jerarquització. Per als dies 28 de febrer, 1 i 2 de març es va programar la tercera sessió en què es va tractar el tema de la ‘Identitat i Diversitat Sexual’.

Està previst que, per als dies 28, 29 i 30 de març, tinga lloc la quarta sessió de formació en què s’analitzarà la ‘Gestió positiva de la convivència. Protocols de prevenció i intervenció’. L’última de les sessions tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de maig i serà una posada en comú de l’experiències i bones pràctiques coeducatives.

Una altra de les línies d’actuació de la conselleria en matèria d’igualtat ha sigut l’ampliació de l’oferta formativa del cicle superior de Promoció d’Igualtat de Gènere, així com la posada en marxa d’activitats i tallers dirigits a Primària i Secundària per a la prevenció de conductes masclistes.

Així mateix, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport està elaborant en aquests moments el Pla d’Igualtat, del qual ja s’han anat avançant mesures com ara l’ampliació del permís de paternitat per als docents fins a la mateixa durada que la resta de funcionaris

Deja una respuesta

A %d blogueros les gusta esto: